dilluns, 3 de setembre de 2012

Manifest de l'escola


Benvolgudes famílies:
En defensa de la qualitat de l'educació volem expressar el nostre rebuig a les continues retallades que dificulten el manteniment de l'educació pública de qualitat i denunciem que aquest curs 2012 – 2013 no comença AMB LA NORMALITAT necessària.
La reducció d'un mestre que s'ha afegeix a la que s'ha anat produint els darrers 2 cursos; l'augment d'alumnes per aula; la no cobertura de substitucions o la contractació en precari dels substituts afecten necessàriament l'atenció i la qualitat de l'ensenyament i dificulten l'assoliment d'objectius com la reducció del fracàs escolar , la inclusió i l'atenció individualitzada dels nens i nenes.
La retallada en els pressupostos de funcionament del centre, les beques i ajudes a l'estudi i a l'alimentació, els ajuts d'acollida matinal, les subvencions a l'AMPA, la reducció de les hores de les vetlladores per als alumnes amb necessitats educatives especials...dificulten el manteniment d'una educació pública de qualitat , minvant l'equitat del sistema i augmentant les desigualtats entre tot l'alumnat .
El compromís explícit de tot l'equip docent en la construcció d'una escola pública de qualitat ens referma en el nostre treball però som conscients que l'actual política educativa de la conselleria d'Ensenyament limitarà
l'assoliment dels nostres objectius.
Volem fer sentir la nostra veu i expressar el nostre rebuig!.
En aquesta línia, el claustre docent ha acordat que la nostra web mostri de forma permanent a tota la comunitat aquest malestar amb aquest manifest i que el mitjà de comunicació i relació amb les famílies serà el correu electrònic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada