dijous, 9 de maig de 2013

LA LOMCE: Una llei per a la millora educativa ?

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, o LOMCE anomenada popularment "Ley Wert", és una proposta de reforma de la  Ley Orgánica de Educación (2/2006, del 3 de mayo) o LOE que la modifica substancialment en alguns articles clau.
Les idees sobre la qualitat de l’educació en la que es sustenten les propostes es basen en una concepció antiquada i conservadora sobre l’aprenentatge, l’avaluació i els resultats educatius. Estableix categories entre les assignatures (ara ja no són matèries), considerant els aprenentatges fragmentats i parcials i ho aprofita per menystenir certes disciplines i activitats formatives, especialment les formes expressives: música, plàstica, l'educació física, etc. Classifica les matèries en troncals, específiques i d’especialitat, i pràcticament fa desaparèixer les matèries optatives.

Trenca amb la visió de cicle educatiu, que es basa en les etapes i processos de maduració dels aprenentatges. Planteja tornar a una idea d’aprenentatges bàsics amb una visió academicista i tradicional dificultant profundament un aprenentatge més personalitzat.

Proposa un sistema educatiu centralista que minva les competències de les administracions autonòmiques (Generalitat), però també les competències dels centres educatius i de les administracions locals. Aquest centralisme, en el cas de Catalunya, significa una agressió sense precedents al model lingüístic del nostre país, a més d’incorporar una concepció centralitzada del currículum i de l’avaluació retrògrada i adoctrinadora.
Per seguir entenent les diverses raons que ens fan dubtar dels propòsits d'aquesta reforma educativa podeu consultar el document que ha elaborat el MUCE amb una valoració detallada de l'avant-projecte.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada